Åkroken invigs och prisas
1997

Åkroken invigs och prisas

När Högskolan i Sundsvall/Härnösand etablerades 1977 fanns ingen samlad lokallösning för Sundsvall. Under tjugo år bedrevs verksamheten i mer eller mindre tillfälliga lokaler i huvudsak på Västhagen och i Sundsvalls utvecklingscentrum.

Först i början av 1990-talet hade planerna på en mer samlad etablering nått så långt att det var dags att besluta var högskolan skulle ligga i framtiden. Valet föll på Åkroken, Sundsvalls äldsta stadsdel och ursprungliga centrum. Åkroken – campus hjärta – är därför byggt som en stad i staden med gränder och torg, broar och bryggor. De vackra stenhusen associerar till Sundsvalls gamla stenstad och hamnmagasin och bevarar därmed ett stycke historia.

Invigningen i samband med höstterminsstarten 1997 tilldrog sig stort intresse. Ett 50-tal studentguider utbildades och tog hand om och visade runt alla nyfikna besökare den första tiden. Det arrangerades bland annat fyra dagars öppet hus som totalt samlade närmare 10 000 besökare.

År 2005 vann Åkroken Charter Awards. Det är ett av världens mest prestigefyllda stadsbyggnadspriser, och branschens motsvarighet till filmvärldens Oscar. År 2008 utsåg Europeiska stadsbyggare Åkroken till Europas bästa nybyggda universitetsområde och Bästa stadsdel.

Våra campus