2006

Antalet sökande minskar drastiskt

Antalet förstahandssökande till Mittuniversitetets program minskade plötsligt med hela 20 procent. Framför allt var det tekniska utbildningar och datautbildningar som hade färre sökande, men också andra ämnesområden drabbades.

 

Minskningen visade sig vara ett nationellt problem, men ingenstans var tappet så stort som vid Mittuniversitetet. Förklaringen var den kraftiga ökningen av antalet sökande året innan, då vi fick universitetsstatus.

Det spekulerades inom högskolevärlden. Varför hade antalet sökande minskat så mycket? Teorin var att studenterna inväntade den nya utbildnings- och examensordningen samt en förbättring av arbetsmarknaden för ungdomar.

Utbildning