Bodil Malmsten och Bengt Saltin blir hedersdoktorer Spela video
2006

Bodil Malmsten och Bengt Saltin blir hedersdoktorer

Den 22 september 2006 var det dags för Mittuniversitetets första akademiska årshögtid. 12 nya professorer och fem nya doktorer firades med pompa och ståt. Dessutom utnämndes två hedersdoktorer – Bengt Saltin och Bodil Malmsten.

Bodil Malmsten fick sin doktorshatt för att hon ”i sitt skrivande med skärpa, humor och språklig sinnrikhet skildrat relationer och livsvillkor i Norrlands inland och fjälltrakter.” Bodil lämnade dock tillbaka hatten 2013, då Mittuniversitetet tog beslut om att flytta utbildningen i Härnösand till Sundsvall.

Bengt Saltin fick utnämningen ”för sin enastående forskargärning inom fysiologiområdet och för att han generöst delat med sig av sina erfarenheter och med stort engagemang deltagit i arbetet med att bygga upp en idrottsprofil vid Mittuniversitetet”. Bengt gick tyvärr bort under 2014.

I klippet ser vi Bodil Malmsten hålla sitt middagstal som hon spelat in för att hon inte kunde närvara på årshögtiden.

Forskning / Människorna