Härnösand växer så det knakar
1985

Härnösand växer så det knakar

En av Campus Härnösands mest expansiva perioder är mellan 1985 och 1990. Både ingenjörsutbildningarna och utbildningarna inom humaniora utvecklas och behovet av nya lokaler är stort.

 

 

Redan 1842 startade navigationsutbildningen och seminarieutbildningen i Härnösand. De är startskottet i stadens utbildningshistoria. Navigationsutbildningen blev senare Sjöbefälsskolan, som runt 1980 blev en del av högskolan.

1985 var man tvungen att lägga ner Sjöbefälsskolan på grund av minskat intresse och valde att lägga krut på tekniska utbildningar inom drifts- och energiområdet.

– Det var en väldigt positiv period med rejäla satsningar. Hus N och P byggdes och föreläsningssalen Sigma kom till, berättar Göte Högbom som då var fastighetschef på Mitthögskolan.

En annan spännande händelse i Campus Härnösands historia är bygget av det gemensamma biblioteket för kommun, landsting och högskola, med inflyttning den 1 december 1999.

– Bygget föregicks av många diskussioner. Man visste inte riktigt hur samverkan skulle gå till eftersom det inte fanns något liknande på andra orter. Det blev dock en väldigt lyckad lösning där kommunens, landstingets och högskolans samlingar är helt integrerade med varandra. Dessutom är det en fantastisk byggnad, tycker Göte.

Våra campus