Utbildning

Arbetsenheten i Örnsköldsvik får status som campus

Under åren 1999–2007 hade Örnsköldsvik status som campus och Mitthögskolan beskrevs som ett lärosäte med fyra campusorter. Utöver vårdhögskolans verksamhet hade en arbetsenhet i Örnsköldsvik funnits…

1999 / Forskning / Utbildning

Simuleringsdockor på sjuksköterskeutbildningen

En datorstyrd, naturtrogen modell av en människa – som kan efterlikna vårt beteende och våra reaktioner. Det låter som science fiction men blev i allra högsta…

2012 / Forskning / Utbildning

Söktrycket fortsätter att öka

Inför vårterminen 2013 var antalet sökande till Mittuniversitetets kurser och program rekordstort. Totalt sökte 14 650 personer – en ökning med 30 procent jämfört med vårterminen…

2012 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet störst på sommarkurser

Miljöpolitik, ledarskap, spelprogrammering, ekonomi, matematik… Och varför inte runkunskap eller fjällekologi? Sommaren 2010 var Mittuniversitetet störst i landet på sommarkurser. Drygt hundra olika kurser fanns att…

2010 / Forskning / Utbildning

Rekordhögt söktryck trots minskat utbud

Vi har arbetat med att skapa utbildningar med nära koppling till arbetslivet och med förankring i forskningen. Orden är rektor Anders Söderholms och sägs med anledning…

2012 / Forskning / Utbildning

Universitetsbibliotekets två miljoner utlån

Under sina första tio år har vårt universitetsbibliotek gjort 2 miljoner utlån. Sedan 2008 minskar de fysiska utlånen och andelen digitala medier som laddas ner ökar.

2015 / Forskning / Utbildning

Antalet sökande minskar drastiskt

Antalet förstahandssökande till Mittuniversitetets program minskade plötsligt med hela 20 procent. Framför allt var det tekniska utbildningar och datautbildningar som hade färre sökande, men också andra…

2006 / Forskning / Utbildning

Origo – centrum för lärande

En stor andel av Mittuniversitetets studenter läser på distans och vi är en av landets största aktörer inom distansutbildningar. Invigningen av ”Origo – centrum för lärande”…

2005 / Forskning / Utbildning

Satsning på rekrytering gav resultat

En ny rektor med tydliga prioriteringar och attraktiva utbildningar gav Mittuniversitetet en högre andel sökande än något annat lärosäte inför hösten 2009.    

2009 / Forskning / Utbildning

Plötslig ökning av antalet examina

Statistik kan tolkas på många sätt. År 2005 kunde vi till exempel se att antalet studenter som tagit examen från Mittuniversitetet plötsligt hade ökat till 1557…

2005 / Forskning / Utbildning

Skarp Åre startar

För att stärka Mittuniversitetets profil inom turism, vintersport och friluftsliv startades Skarp Åre. Den ettåriga utbildningen var populär och hölls under sex år, men ligger nu…

2008 / Forskning / Utbildning

Första kullen psykologstudenter

Efter en 2,5 år lång process fick Mittuniversitetet äntligen sitt eget Psykologprogram. En lättnad och lycka för alla inblandade. Året efter anlände den första kullen psykologstudenter…

2008 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet får ge rektorsutbildning

I oktober 2014 fick Mittuniversitetet det glädjande beskedet att vi blir ett av sex lärosäten som får ge rektorsutbildning.    

2014 / Forskning / Utbildning

Rekordmånga gesällbrev till Träakademien

I maj 2014 togs ett svårslaget rekord vid Möbel- och byggnadshantverksprogrammet på Träakademien i Kramfors. Inte mindre än elva studenter – sju möbeltapetserare, tre smeder och…

2014 / Forskning / Utbildning

Vi blir Årets sommaruniversitet

”Mittuniversitetet tar in flest sommarstudenter i Sverige och har ett bra och seriöst kursutbud.” 2014 fick Mittuniversitetet utmärkelsen Årets sommaruniversitet.    

2014 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet ökade mest i hela landet

Inför höstterminen 2005 ökade antalet sökande till landets övriga universitet med en procent. Till Mittuniversitetet var ökningen hela 14 procent!  

2005 / Forskning / Utbildning

Navigationsskolan startar 1842

Samma år som lärarseminariet, 1842, startade även en navigationsskola i Härnösand. Den lades ner så sent som 1992.

1842 / Forskning / Utbildning

Två nya spännande utbildningar

2009 var året då Mittuniversitetet fick två nya, spännande utbildningar; Kriminologprogrammet och Risk- och krishanteringsprogrammet.  

2009 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet undertecknar Magna Charta

När Mats Tinnsten åkte ner till Italien för att underteckna Magna Charta var det en viktig markering – som visar att Mittuniversitetet alltid kommer att verka…

2013 / Forskning / Utbildning

Guldspadar till tidigare journaliststudenter

Guldspaden är ett mycket prestigefyllt pris inom svensk journalistik – och vid Grävseminariet i mars 2014 var inte mindre än två av pristagarna tidigare studenter vid…

2014 / Forskning / Utbildning

Lärarutbildning startar 1842

Härnösand och Mittuniversitetet har ett arv inom utbildning så långt tillbaka som 1842. Vid starten av lärarutbildningen var den ett år men utökades till tre fem…

1842 / Forskning / Utbildning

Startskottet för RUN-riksdagen

I februari varje år anordnas RUN-riksdagen, ett mycket uppskattat initiativ av Mittuniversitetet. Då samlas skolchefer, skolpolitiker och lärarutbildare i vår region för att utbyta erfarenheter.

2007 / Forskning / Utbildning

Sjuksköterskeutbildningen i Östersund 110 år

I september 1905 beslutade landstinget att starta en kurs för utbildning av sjuksköterskor i Östersund. Frågan hade förts på tal tio år tidigare men utbildningen kunde…

1905 / Forskning / Utbildning

Socialhögskolestudenter ett nytt inslag i Östersunds stadsbild

Statsmakterna beslutade 1970 att socionomutbildningen i Sverige skulle byggas ut. I maj året därpå beslutade man att en ny socialhögskola skulle förläggas till Östersund och att…

1971 / Forskning / Utbildning

Högskolan i Östersund och Högskolan Sundsvall/Härnösand bildades

Genom högskolereformen 1977 tillkom såväl Högskolan i Sundsvall/Härnösand som Högskolan i Östersund och ytterligare tio nya högskolor runt om i landet.  Reformen hade förberetts av 1968…

1977 / Forskning / Utbildning

Mitthögskolan basen för ett nytt universitet

Diskussionerna om ett fördjupat samarbete mellan Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund tog fart under hösten 1990 och högskolestyrelserna liksom de båda landshövdingarna involverades.  …

1993 / Forskning / Utbildning

Vårdhögskolorna blev en del av Mitthögskolan

Integrationsprocessen mellan Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund handlade egentligen inte bara om de två högskolorna utan även om de båda länens vårdhögskolor.    

1995 / Forskning / Utbildning

Mitthögskolan tog över Norra skogsinstitutet i Bispgården

Mitthögskolan tog 1997 över den skogsteknikerutbildning som funnits vid Norra skogsinstitutet i Bispgården sedan slutet av 1800-talet med SLU som huvudman.

1997 / Forskning / Utbildning

Avslag på universitetsansökan

Målet för Mitthögskolan var redan vid bildandet att nå universitetsstatus. Under 1997 överlämnades en första universitetsansökan till regeringen med begäran att förutsättningarna att bli universitet vid…

1998 / Forskning / Utbildning

Generell magisterrättighet och civilingenjörsexamen

Högskoleverket beviljade 2003 såväl Mitthögskolans ansökan om generell rätt att utfärda magisterexamen som ansökan om rätt att utfärda civilingenjörsexamen.  

2003 / Forskning / Utbildning

Miun Alumni startas upp

Mittuniversitetet har mycket att vinna på en god kontakt med tidigare studenter. Därför startades Miun Alumni för ett par år sedan – ett socialt och professionellt…

2012 / Forskning / Utbildning

Fest i dagarna två när Mittuniversitetet invigdes den 10–11 februari 2005

Den 10 februari hölls den officiella och ceremoniella invigningen av Mittuniversitetet i Härnösands domkyrka. Till de speciellt inbjudna 300 gästerna hörde studentkårerna vid Mittuniversitetet, professorer, företrädare…

2005 / Forskning / Utbildning

Malin Burman – från student till driven entreprenör

Redan ett år efter examen från Risk- och Krishanteringsprogrammet fick Malin Burman pris som Årets Unga Företagare på Guldgalan i Östersund. Hon hade valt att gå…

2009 / Forskning / Utbildning

Utbildningsstrategin för 2011–2015

Om man vill bli bäst på arbetslivsanknytning räcker det inte att skicka studenter på praktik. Och om man vill bli bäst på e-lärande gäller det att…

2011 / Forskning / Utbildning

Joachim Sjövall ser Mittuniversitetet som självklar i regionen

Tid är förvisso på många vis ett diffust begrepp, men tio år i branschen gör Mittuniversitetet till ett ungt universitet med svenska mått mätt. Även om…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Anders Edholm på OS i Vancouver

– Det är en fantastisk saga som jag aldrig hade kunnat drömma om när jag startade skidhögskolan. Anders Edholm var på plats vid OS i Vancouver…

2010 / Forskning / Utbildning

Bakande folkskollärare fick varning

Lärarlönerna verkade vara ett hett tema även för drygt 150 år sedan. En företagsam lärare fick en reprimand för att han vid sidan av läraryrket bakade…

1849 / Forskning / Utbildning

Första sjuksköterskeeleven i Härnösand/Sundsvall antogs

Sjuksköterskeutbildningen i Landstinget Västernorrland hade en blygsam start. Landstinget beslutade 1894 att anta en sjuksköterskeelev vid Härnösands lasarett varje halvår från 1894. De fick då genomgå…

1894 / Forskning / Utbildning

Distansutbildning och e-lärande ger framtida försprång

Erik Fichtelius hedersdoktor vid Mittuniversitetet sedan 2010 och vd för Utbildningsradion berättar här om de framtida möjligheter som öppnar sig med distansutbildning och e-lärande, också för…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Satsning för fler internationella studenter

2009 lade Mittuniversitetet extra krut på att öka antalet internationella studenter. Satsningen gjordes gemensamt av våra båda fakulteter och utgången blev kanske inte den förväntade. Men…

2009 / Forskning / Utbildning

Socionomstudenter åker till Indien på praktik

Sedan många år tillbaka kan socionomstudenter vid Mittuniversitetet åka till Indien på fältförlagd utbildning. 15–20 veckor som öppnar upp ögonen för hur socialt arbete ser ut…

2011 / Forskning / Utbildning

Summer University föds

Från början var Summer University ett fakultetsprojekt inom utbildningsstrategin, men resultatet blev så lyckat att det snabbt blev en del av ordinarie verksamhet vid universitetet.

2012 / Forskning / Utbildning

Den 7-gradiga betygsskalan införs

I samband med Bolognauniversitetets 900-årsjubileum 1999 samlades en grupp europeiska utbildningsministrar. De började diskutera hur ett gemensamt system för högre utbildning skulle göra det lättare för…

2007 / Forskning / Utbildning

Miun Innovation invigs

– Alla idéer resulterar inte i ett företag. Det är minst lika viktigt att forskarna och studenterna utvecklas som entreprenörer och lär sig släppa fram sin…

2009 / Forskning / Utbildning

Tyska pressen förfasas vid kronprinsessans besök

Hur kunde Daniel låta den gravida Victoria klättra på en brant stege – i klackskor! Den tyska skvallerpressen reagerar starkt då Mittuniversitetet får kungligt besök.

2011 / Forskning / Utbildning

Håll fast vid styrkorna inför framtiden

Karin Mattsson Weijber är, förutom ordförande i Riksidrottsförbundet, också styrelseledamot i Mittuniversitetets styrelse sedan 2007. Hon har alltså funnits med i styrelsen under merparten av tiden…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Att välja sin egen väg

Mittuniversitetet har utvecklats väl under sina år som universitet. Det menar Pia Sandvik som var prorektor vid lärosätet 2002-2005 och senare rektor vid Luleå tekniska universitet.…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Universitetskanslern om högskolesveriges framtid

Spännande, roligt och otroligt viktigt – så beskrev Harriet Wallberg hur hon såg på sitt uppdrag som universitetskansler när hon tillträdde den 1 juni 2014. Innan…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Utbildning och forskning allt viktigare i framtiden

– Det går inte nog att understryka betydelsen av utbildning och forskning, inte minst för ekonomisk tillväxt. Allt fler kommer att behöva högre utbildning och fler måste…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Att utveckla det moderna universitetet

Anders Söderholm har varit rektor vid Mittuniversitetet sedan 2008 – det vill säga sju av de tio första åren för Mittuniversitet. Här utvecklar han sin syn…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Tredje gången gillt!

Runt sekelskiftet gjorde Mitthögskolan viktiga satsningar på ytterligare professorer, doktorander och forskarutbildning. Arbetet med den tredje universitetsansökan fokuserade i huvudsak på det humanvetenskapliga huvudområdet. Ansökan fick…

2003 / Forskning / Utbildning

10 år på sju minuter

I filmen summeras en del av allt det som hänt under tio år som universitet. Magdalena Forsberg, skidskytt och hedersdoktor inleder med sin hälsning då universitetsresan…

2015 / Forskning / Utbildning

HUV firade 10 år

I samband med fakultetsnämnden för humanvetenskaps, HUV:s, sista möte för året, den 10 december, passade man på att ha tårtkalas för att fira att fakulteten precis…

2015 / Forskning / Utbildning

Forskning

Riskbilden – ForskarFredags massexperiment

Vilka platser, situationer och föremål uppfattar barn och ungdomar som mest riskfyllda? Det undersöktes i ForskarFredags massexperiment 2012; Riskbilden.        

2012 / Forskning / Utbildning

Campus Östersund får magsjuka!

Men vad är det som händer? En efter en drabbas vi på Campus Östersund av magsjuka. Och snart visar det sig att hela stan har drabbats.…

2010 / Forskning / Utbildning

Miun Innovation invigs

– Alla idéer resulterar inte i ett företag. Det är minst lika viktigt att forskarna och studenterna utvecklas som entreprenörer och lär sig släppa fram sin…

2009 / Forskning / Utbildning

Tyska pressen förfasas vid kronprinsessans besök

Hur kunde Daniel låta den gravida Victoria klättra på en brant stege – i klackskor! Den tyska skvallerpressen reagerar starkt då Mittuniversitetet får kungligt besök.

2011 / Forskning / Utbildning

Håll fast vid styrkorna inför framtiden

Karin Mattsson Weijber är, förutom ordförande i Riksidrottsförbundet, också styrelseledamot i Mittuniversitetets styrelse sedan 2007. Hon har alltså funnits med i styrelsen under merparten av tiden…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Att välja sin egen väg

Mittuniversitetet har utvecklats väl under sina år som universitet. Det menar Pia Sandvik som var prorektor vid lärosätet 2002-2005 och senare rektor vid Luleå tekniska universitet.…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Universitetskanslern om högskolesveriges framtid

Spännande, roligt och otroligt viktigt – så beskrev Harriet Wallberg hur hon såg på sitt uppdrag som universitetskansler när hon tillträdde den 1 juni 2014. Innan…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Utbildning och forskning allt viktigare i framtiden

– Det går inte nog att understryka betydelsen av utbildning och forskning, inte minst för ekonomisk tillväxt. Allt fler kommer att behöva högre utbildning och fler måste…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Att utveckla det moderna universitetet

Anders Söderholm har varit rektor vid Mittuniversitetet sedan 2008 – det vill säga sju av de tio första åren för Mittuniversitet. Här utvecklar han sin syn…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Tredje gången gillt!

Runt sekelskiftet gjorde Mitthögskolan viktiga satsningar på ytterligare professorer, doktorander och forskarutbildning. Arbetet med den tredje universitetsansökan fokuserade i huvudsak på det humanvetenskapliga huvudområdet. Ansökan fick…

2003 / Forskning / Utbildning

10 år på sju minuter

I filmen summeras en del av allt det som hänt under tio år som universitet. Magdalena Forsberg, skidskytt och hedersdoktor inleder med sin hälsning då universitetsresan…

2015 / Forskning / Utbildning

HUV firade 10 år

I samband med fakultetsnämnden för humanvetenskaps, HUV:s, sista möte för året, den 10 december, passade man på att ha tårtkalas för att fira att fakulteten precis…

2015 / Forskning / Utbildning

Invigning av CER

Bank, försäkring, pension, fastighet och revision. I Sundsvall sysselsätts många personer inom dessa branscher – och så vill vi ha det även i fortsättningen. Därför bildades…

2008 / Forskning / Utbildning

Fyrklövern bildas

Vem har sagt att forskningsresultat bara är rapporter som hamnar på en hylla och samlar damm? Inte vi på Mittuniversitetet i alla fall. Tack vare verksamheter…

2010 / Forskning / Utbildning

Forskningsstrategin 2012–2016

På sidan 2 i Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012–2016 står det bland annat att ”Mittuniversitetets forskning ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle”.…

2012 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet först med Easy Access

För att få upp forskarnas idéer ur skrivbordslådorna – och göra konkret nytta av forskningsresultaten – införde Mittuniversitetet Easy Access under 2011. Vi var först ut…

2011 / Forskning / Utbildning

Kim Anderzon en av fem nya hedersdoktorer

Kim Anderzon var – och är fortfarande – en av landets mest folkkära skådespelerskor. Vid årshögtiden 2012 utnämndes hon till hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Övriga doktorshattar det…

2012 / Forskning / Utbildning

Magdalena Forsberg och Lars Näsman blir hedersdoktorer

Vid akademiska högtiden 2008 fick Mittuniversitetet två nya hedersdoktorer; en sexfaldig världsmästarinna i skidskytte och en forskningsfokuserad civilingenjör.  

2008 / Forskning / Utbildning

Bo Hilleberg en av fem nya hedersdoktorer

Mittuniversitetets satsning på att profilera sig inom friluftsliv har varit lyckad. Under åren har vi samarbetat med regionens absolut starkaste varumärken inom outdoorbranschen. Ett av dem…

2014 / Forskning / Utbildning

Världen häpnar över forskning om Stradivarius

När Washington Post ringde upp Mats Tinnsten blev han riktigt förvånad. – Jag hade aldrig kunnat tro att vår forskning kring Stradivariusfiolen skulle få så stort…

2005 / Forskning / Utbildning

Bodil Malmsten och Bengt Saltin blir hedersdoktorer

Den 22 september 2006 var det dags för Mittuniversitetets första akademiska årshögtid. 12 nya professorer och fem nya doktorer firades med pompa och ståt. Dessutom utnämndes…

2006 / Forskning / Utbildning

Jan Stenberg blir unik hedersdoktor

Med fanfarer, sång, musik och salutskott av Jämtlands Fältartilleri firas Mittuniversitetets nya doktorer, professorer och hedersdoktorer vid årshögtiden den 19 november 2010.

2010 / Forskning / Utbildning

FSCN startas av Myat Htun

Skog, skog, skog. I Mittuniversitetets region finns massor av skog. Därför är det logiskt att navet i skogsindustriell forskning, FSCN, ligger just här. Forskningscentret grundades 1999.

1999 / Forskning / Utbildning

Invigning av Nationellt Vintersportcentrum

2 guld. 5 silver. 4 brons. Längdskidåkarnas framgång vid OS i Sotji 2014 blev historisk. Och det var på Nationellt Vintersportcentrum i Östersund som förutsättningarna för…

2008 / Forskning / Utbildning

Två avgörande avtal för Nationellt Vintersportcentrum

Längdlandslagets framgångar vid OS i Vancouver 2010 fick nyfikna blickar att vändas mot Östersund. Vad gjorde vi egentligen häruppe som gav ett sådant resultat? Uppmärksamheten ledde…

2011 / Forskning / Utbildning

Forskningsgranskningen ARC13

Ett 50-tal internationella experter granskade 28 forskningsämnen och sju forskningscentra vid Mittuniversitetet under 2013. När ARC13 (Assessment of Research and Coproduction) genomfördes var det med besked.

2013 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet får status som KK-miljö

Äntligen! Efter en två år lång kvalificeringsprocess blir Mittuniversitetet utnämnt till KK-miljö, som ett av tre lärosäten i landet.

2011 / Forskning / Utbildning

Risk- och krisforskningscentrum (RCR) invigs

”Bringing excellence together” är devisen för Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum (RCR). Vid invigningen 2010 bjöds nationella och internationella kontakter på området in – eftersom det är…

2010 / Forskning / Utbildning

Det ”talande” pappret

Ett ”talande” papper med inbäddad digital information – som du bara behöver röra vid för att ljud ska strömma ut genom tryckta högtalare. Framtidens informationsteknik var…

2007 / Forskning / Utbildning

Var Jesus gift?

”Jesus sade till dem: Hon är min fru…”. Texten på ett antikt papyrusfragment skapar stor uppståndelse världen över. Var karln gift?

2013 / Forskning / Utbildning

Sports Tech Research Center invigs

”Här kommer vi att kunna göra kompletta tester som ligger väldigt nära verkligheten!” säger en helt lyrisk Mikael Bäckström. Han är professor och centrumledare för Mittuniversitetets…

2014 / Forskning / Utbildning

Benny tar brons i Forskar Grand Prix

Hur många kan på bara fyra minuter beskriva sin forskning på ett lättbegripligt och underhållande sätt – stående på en rockklubbsscen? Åtminstone en person; Benny Thörnberg.…

2014 / Forskning / Utbildning

Genombrott för tillverkning av amorf metall

Spännande saker händer vid Sportteknologi, Institutionen för teknik och hållbar utveckling, hösten 2012. I ett samarbete med företaget Exmet AB testar forskare en ny metod för…

2012 / Forskning / Utbildning

Twilight-fans resor fascinerar i ny bok

Varje dygn vallfärdar hundratals och ibland tusentals människor till två små amerikanska samhällen, Forks och La Push. Människorna är inbitna Twilight-fans. De fotograferar den lokala skolan,…

2011 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet projektleder PISA-studien

2009 får Mittuniversitetet förnyat förtroende av Skolverket att fortsätta leda den svenska PISA-studien.

2009 / Forskning / Utbildning

Sveriges största forskningsprojekt om friluftsliv avslutas

46% av svenskarna har tillgång till ett par vandringskängor. I stort sett alla värnar om allemansrätten. Och vi spenderar 100 miljarder (!) per år på friluftsliv.…

2013 / Forskning / Utbildning

Uppkopplat forskningscenter grundas

Hur kan jordens resurser sparas genom att fler saker kopplas upp mot Internet? Det undersöker professor Mattias O´Nils och hans kollegor vid forskningscentret STC.

2005 / Forskning / Utbildning

ETOUR grundas – med rekordstort stöd

1997 får Mitthögskolan Skandinaviens första turismforskningsinstitut, ETOUR. Här bedrivs utåtriktad forskning på hög nivå – som kommer till nytta för både samhälle och turistnäringens intressenter.

1997 / Forskning / Utbildning

DEMICOM blir Mittuniversitetets första forskningscenter

Vilka inlägg delar vi mest på Facebook? Vilken strategi fungerar bäst vid en valkampanj? Och hur bevakas en ekonomisk kris i media? Forskarna vid DEMICOM har…

2006 / Forskning / Utbildning

Naturvetenskapligt vetenskapsområde – halvvägs mot universitetsstatus

En kompletterande universitetsansökan överlämnades till regeringen i december 1999. De förslag till åtgärder som Högskoleverkets bedömargrupp lämnat två år tidigare hade då åtgärdats.

2001 / Forskning / Utbildning

Människorna

Taket blåser av Campus Östersund

Klockan 07.02 den 11 april ringer Thomas Fuchs telefon. Han står hemma i badrummet.  ”Nu blåser taket av biblioteket” säger mannen i den andra änden. 17…

2007 / Forskning / Utbildning

Gräsklippning med häst

Plötsligt hörs ett frustande och ljudet av hovar slår mellan husväggarna. Det är de nordsvenska brukshästarna Hägg och Ejmer, med hästskötare Anders Finnstedt på släp, som…

2012 / Forskning / Utbildning

Fest i dagarna två när Mittuniversitetet invigdes den 10–11 februari 2005

Den 10 februari hölls den officiella och ceremoniella invigningen av Mittuniversitetet i Härnösands domkyrka. Till de speciellt inbjudna 300 gästerna hörde studentkårerna vid Mittuniversitetet, professorer, företrädare…

2005 / Forskning / Utbildning

Bakande folkskollärare fick varning

Lärarlönerna verkade vara ett hett tema även för drygt 150 år sedan. En företagsam lärare fick en reprimand för att han vid sidan av läraryrket bakade…

1849 / Forskning / Utbildning

Första sjuksköterskeeleven i Härnösand/Sundsvall antogs

Sjuksköterskeutbildningen i Landstinget Västernorrland hade en blygsam start. Landstinget beslutade 1894 att anta en sjuksköterskeelev vid Härnösands lasarett varje halvår från 1894. De fick då genomgå…

1894 / Forskning / Utbildning

Distansutbildning och e-lärande ger framtida försprång

Erik Fichtelius hedersdoktor vid Mittuniversitetet sedan 2010 och vd för Utbildningsradion berättar här om de framtida möjligheter som öppnar sig med distansutbildning och e-lärande, också för…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Ekonomistudier och OS-brons

Anna Ottosson hade bestämt sig för att lägga av med skidåkningen inom ett par år. Hon visste att OS i Turin var sista chansen till en…

2006 / Forskning / Utbildning

10 år på sju minuter

I filmen summeras en del av allt det som hänt under tio år som universitet. Magdalena Forsberg, skidskytt och hedersdoktor inleder med sin hälsning då universitetsresan…

2015 / Forskning / Utbildning

Att utveckla det moderna universitetet

Anders Söderholm har varit rektor vid Mittuniversitetet sedan 2008 – det vill säga sju av de tio första åren för Mittuniversitet. Här utvecklar han sin syn…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Anders Söderholm blir rektor

– Det var både överraskande och spännande att få frågan. När Anders Söderholm tackade ja till att bli Mittuniversitetets rektor väntade en ung verksamhet på honom.…

2008 / Forskning / Utbildning

Tyska pressen förfasas vid kronprinsessans besök

Hur kunde Daniel låta den gravida Victoria klättra på en brant stege – i klackskor! Den tyska skvallerpressen reagerar starkt då Mittuniversitetet får kungligt besök.

2011 / Forskning / Utbildning

Håll fast vid styrkorna inför framtiden

Karin Mattsson Weijber är, förutom ordförande i Riksidrottsförbundet, också styrelseledamot i Mittuniversitetets styrelse sedan 2007. Hon har alltså funnits med i styrelsen under merparten av tiden…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Att välja sin egen väg

Mittuniversitetet har utvecklats väl under sina år som universitet. Det menar Pia Sandvik som var prorektor vid lärosätet 2002-2005 och senare rektor vid Luleå tekniska universitet.…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Universitetskanslern om högskolesveriges framtid

Spännande, roligt och otroligt viktigt – så beskrev Harriet Wallberg hur hon såg på sitt uppdrag som universitetskansler när hon tillträdde den 1 juni 2014. Innan…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Utbildning och forskning allt viktigare i framtiden

– Det går inte nog att understryka betydelsen av utbildning och forskning, inte minst för ekonomisk tillväxt. Allt fler kommer att behöva högre utbildning och fler måste…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Ska det vara så svårt?

Mitthögskolan hänger med som namn även 10 år efter att högskolan blev universitet. Under 2014 användes Mitthögskolan i 61 artiklar på nätet, mestadels felskrivningar. Till det kommer felskrivningar…

2015 / Forskning / Utbildning

Lena Ivarsson får STINT-stipendium

När Lena Ivarsson fick mejlet om att hon tilldelats stipendiet Excellence in Teaching var hon tvungen att läsa det flera gånger. Hon kunde inte tro att…

2013 / Forskning / Utbildning

Kim Anderzon en av fem nya hedersdoktorer

Kim Anderzon var – och är fortfarande – en av landets mest folkkära skådespelerskor. Vid årshögtiden 2012 utnämndes hon till hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Övriga doktorshattar det…

2012 / Forskning / Utbildning

Magdalena Forsberg och Lars Näsman blir hedersdoktorer

Vid akademiska högtiden 2008 fick Mittuniversitetet två nya hedersdoktorer; en sexfaldig världsmästarinna i skidskytte och en forskningsfokuserad civilingenjör.  

2008 / Forskning / Utbildning

Bo Hilleberg en av fem nya hedersdoktorer

Mittuniversitetets satsning på att profilera sig inom friluftsliv har varit lyckad. Under åren har vi samarbetat med regionens absolut starkaste varumärken inom outdoorbranschen. Ett av dem…

2014 / Forskning / Utbildning

Världen häpnar över forskning om Stradivarius

När Washington Post ringde upp Mats Tinnsten blev han riktigt förvånad. – Jag hade aldrig kunnat tro att vår forskning kring Stradivariusfiolen skulle få så stort…

2005 / Forskning / Utbildning

Bodil Malmsten och Bengt Saltin blir hedersdoktorer

Den 22 september 2006 var det dags för Mittuniversitetets första akademiska årshögtid. 12 nya professorer och fem nya doktorer firades med pompa och ståt. Dessutom utnämndes…

2006 / Forskning / Utbildning

Jan Stenberg blir unik hedersdoktor

Med fanfarer, sång, musik och salutskott av Jämtlands Fältartilleri firas Mittuniversitetets nya doktorer, professorer och hedersdoktorer vid årshögtiden den 19 november 2010.

2010 / Forskning / Utbildning

FSCN startas av Myat Htun

Skog, skog, skog. I Mittuniversitetets region finns massor av skog. Därför är det logiskt att navet i skogsindustriell forskning, FSCN, ligger just här. Forskningscentret grundades 1999.

1999 / Forskning / Utbildning

Samhällsnytta

Malin Burman – från student till driven entreprenör

Redan ett år efter examen från Risk- och Krishanteringsprogrammet fick Malin Burman pris som Årets Unga Företagare på Guldgalan i Östersund. Hon hade valt att gå…

2009 / Forskning / Utbildning

Utbildningsstrategin för 2011–2015

Om man vill bli bäst på arbetslivsanknytning räcker det inte att skicka studenter på praktik. Och om man vill bli bäst på e-lärande gäller det att…

2011 / Forskning / Utbildning

Joachim Sjövall ser Mittuniversitetet som självklar i regionen

Tid är förvisso på många vis ett diffust begrepp, men tio år i branschen gör Mittuniversitetet till ett ungt universitet med svenska mått mätt. Även om…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Miun Innovation invigs

– Alla idéer resulterar inte i ett företag. Det är minst lika viktigt att forskarna och studenterna utvecklas som entreprenörer och lär sig släppa fram sin…

2009 / Forskning / Utbildning

Riskbilden – ForskarFredags massexperiment

Vilka platser, situationer och föremål uppfattar barn och ungdomar som mest riskfyllda? Det undersöktes i ForskarFredags massexperiment 2012; Riskbilden.        

2012 / Forskning / Utbildning

Konkurrenslyftet startar

”Skugga en student” var en av flera uppskattade aktiviteter under projektet Konkurrenslyftet som skulle få fler gymnasieelever i regionen att plugga vidare.

2010 / Forskning / Utbildning

Att utveckla det moderna universitetet

Anders Söderholm har varit rektor vid Mittuniversitetet sedan 2008 – det vill säga sju av de tio första åren för Mittuniversitet. Här utvecklar han sin syn…

Framtiden / Forskning / Utbildning

Invigning av CER

Bank, försäkring, pension, fastighet och revision. I Sundsvall sysselsätts många personer inom dessa branscher – och så vill vi ha det även i fortsättningen. Därför bildades…

2008 / Forskning / Utbildning

Fyrklövern bildas

Vem har sagt att forskningsresultat bara är rapporter som hamnar på en hylla och samlar damm? Inte vi på Mittuniversitetet i alla fall. Tack vare verksamheter…

2010 / Forskning / Utbildning

Forskningsstrategin 2012–2016

På sidan 2 i Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012–2016 står det bland annat att ”Mittuniversitetets forskning ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle”.…

2012 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet först med Easy Access

För att få upp forskarnas idéer ur skrivbordslådorna – och göra konkret nytta av forskningsresultaten – införde Mittuniversitetet Easy Access under 2011. Vi var först ut…

2011 / Forskning / Utbildning

Internationalisering

Satsning för fler internationella studenter

2009 lade Mittuniversitetet extra krut på att öka antalet internationella studenter. Satsningen gjordes gemensamt av våra båda fakulteter och utgången blev kanske inte den förväntade. Men…

2009 / Forskning / Utbildning

Socionomstudenter åker till Indien på praktik

Sedan många år tillbaka kan socionomstudenter vid Mittuniversitetet åka till Indien på fältförlagd utbildning. 15–20 veckor som öppnar upp ögonen för hur socialt arbete ser ut…

2011 / Forskning / Utbildning

Summer University föds

Från början var Summer University ett fakultetsprojekt inom utbildningsstrategin, men resultatet blev så lyckat att det snabbt blev en del av ordinarie verksamhet vid universitetet.

2012 / Forskning / Utbildning

Den 7-gradiga betygsskalan införs

I samband med Bolognauniversitetets 900-årsjubileum 1999 samlades en grupp europeiska utbildningsministrar. De började diskutera hur ett gemensamt system för högre utbildning skulle göra det lättare för…

2007 / Forskning / Utbildning

Kinesisk student förälskar sig i semlor

Lärarna vid NMT hade fixat och donat hela dagen. 200 bullar hade bakats, grädde vispats och mandelmassa mosats. De skulle bjuda studenterna på semlor. Aldrig kunde…

2009 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet rankas etta av internationella studenter

Pick-up service, kanelbullens dag och ”en väg in” för alla frågor. Det var några av insatserna som gjorde Mittuniversitetet till listetta bland internationella studenter.

2012 / Forskning / Utbildning

Lena Ivarsson får STINT-stipendium

När Lena Ivarsson fick mejlet om att hon tilldelats stipendiet Excellence in Teaching var hon tvungen att läsa det flera gånger. Hon kunde inte tro att…

2013 / Forskning / Utbildning

Intensivkurser i svenska mycket populära

”Eat, sleep and breathe svenska.” Så beskrivs själva essensen av den intensivkurs i svenska som hölls vid Mittuniversitetet under flera år. Kursen var en del av…

2005 / Forskning / Utbildning

Internationella studenter välkomnas

När Mittuniversitetet öppnade upp för internationella studenter var responsen omedelbar. Ingen var beredd på mängden ansökningar som trillade in.

2006 / Forskning / Utbildning

Formgivningssamarbete med Japan

Kan en snygg förpackning sälja köttbullar till japaner? 2007 åkte Kristina Brink och några kollegor på en studieresa till Tokyo. Det blev startskottet på ett flera…

2008 / Forskning / Utbildning

130 utbytesavtal med skolor världen över

2009 hade Mittuniversitetet utbytesavtal med 130 partneruniversitet och högskolor runt om i världen. Idag är siffran betydligt lägre – ett målmedvetet val.

2009 / Forskning / Utbildning

Studentliv

Kårobligatoriet avskaffas

Redan år 1667 infördes obligatoriskt medlemskap i de dåvarande nationsföreningarna, för att kunna hålla ordning på och övervaka studenterna. Med det som inspiration togs 1908 beslut…

2010 / Forskning / Utbildning

Miun Alumni startas upp

Mittuniversitetet har mycket att vinna på en god kontakt med tidigare studenter. Därför startades Miun Alumni för ett par år sedan – ett socialt och professionellt…

2012 / Forskning / Utbildning

Fest i dagarna två när Mittuniversitetet invigdes den 10–11 februari 2005

Den 10 februari hölls den officiella och ceremoniella invigningen av Mittuniversitetet i Härnösands domkyrka. Till de speciellt inbjudna 300 gästerna hörde studentkårerna vid Mittuniversitetet, professorer, företrädare…

2005 / Forskning / Utbildning

Socionomstudenter åker till Indien på praktik

Sedan många år tillbaka kan socionomstudenter vid Mittuniversitetet åka till Indien på fältförlagd utbildning. 15–20 veckor som öppnar upp ögonen för hur socialt arbete ser ut…

2011 / Forskning / Utbildning

Malin Burman – från student till driven entreprenör

Redan ett år efter examen från Risk- och Krishanteringsprogrammet fick Malin Burman pris som Årets Unga Företagare på Guldgalan i Östersund. Hon hade valt att gå…

2009 / Forskning / Utbildning

Anders Edholm på OS i Vancouver

– Det är en fantastisk saga som jag aldrig hade kunnat drömma om när jag startade skidhögskolan. Anders Edholm var på plats vid OS i Vancouver…

2010 / Forskning / Utbildning

OS och Paralympics i Sotji

Stolt som en tupp. Det är lätt att bli när man tänker på alla OS-medaljer som våra svenska längdskidåkare tog i Sotji. Och vid Mittuniversitetet sträcker…

2014 / Forskning / Utbildning

Anders Södergren om skidåkning och plugg

På Campus Östersund är vi bortskämda med att se världseliten inom längdskidor. De tentapluggar, löptränar, tar en fika, åker rullskidor, pluggar lite till…. Ingen rast ingen…

2010 / Forskning / Utbildning

Ekonomistudier och OS-brons

Anna Ottosson hade bestämt sig för att lägga av med skidåkningen inom ett par år. Hon visste att OS i Turin var sista chansen till en…

2006 / Forskning / Utbildning

10 år på sju minuter

I filmen summeras en del av allt det som hänt under tio år som universitet. Magdalena Forsberg, skidskytt och hedersdoktor inleder med sin hälsning då universitetsresan…

2015 / Forskning / Utbildning

Kinesisk student förälskar sig i semlor

Lärarna vid NMT hade fixat och donat hela dagen. 200 bullar hade bakats, grädde vispats och mandelmassa mosats. De skulle bjuda studenterna på semlor. Aldrig kunde…

2009 / Forskning / Utbildning

Mittuniversitetet rankas etta av internationella studenter

Pick-up service, kanelbullens dag och ”en väg in” för alla frågor. Det var några av insatserna som gjorde Mittuniversitetet till listetta bland internationella studenter.

2012 / Forskning / Utbildning

Våra campus

Intensiv debatt när Mitthögskolan växer

Debatten i dagstidningarna är het. Ska Mitthögskolan flytta till Frösö strand eller stanna kvar i stan? ”Högskolans nya militära ansikte” är en av rubrikerna i Länstidningen.

1997 / Forskning / Utbildning

Födelsen av högskolan i Sundsvall

– Det började med en trälåda kontorsmaterial. Tidigare kemiingenjör Göte Högbom minns tydligt startskottet för högskolan i Sundsvall. 1971 började Göte Högbom som kemiingenjör på högskoleutbildningen i…

1971 / Forskning / Utbildning

Härnösand växer så det knakar

En av Campus Härnösands mest expansiva perioder är mellan 1985 och 1990. Både ingenjörsutbildningarna och utbildningarna inom humaniora utvecklas och behovet av nya lokaler är stort.…

1985 / Forskning / Utbildning

Åkroken invigs och prisas

När Högskolan i Sundsvall/Härnösand etablerades 1977 fanns ingen samlad lokallösning för Sundsvall. Under tjugo år bedrevs verksamheten i mer eller mindre tillfälliga lokaler i huvudsak på…

1997 / Forskning / Utbildning

Sambiblioteket i Härnösand invigs

1999 / Forskning / Utbildning

Ett samlat campus i Östersunds invigs

Högskolelokalerna på Rådhusgatan i Östersund var för små redan på 1980-talet och ledde till ett antal kompletterande förhyrningar i stan och på Frösön. Anställda och studenter…

2002 / Forskning / Utbildning

Arbetsenheten i Örnsköldsvik får status som campus

Under åren 1999–2007 hade Örnsköldsvik status som campus och Mitthögskolan beskrevs som ett lärosäte med fyra campusorter. Utöver vårdhögskolans verksamhet hade en arbetsenhet i Örnsköldsvik funnits…

1999 / Forskning / Utbildning

Kårobligatoriet avskaffas

Redan år 1667 infördes obligatoriskt medlemskap i de dåvarande nationsföreningarna, för att kunna hålla ordning på och övervaka studenterna. Med det som inspiration togs 1908 beslut…

2010 / Forskning / Utbildning

Taket blåser av Campus Östersund

Klockan 07.02 den 11 april ringer Thomas Fuchs telefon. Han står hemma i badrummet.  ”Nu blåser taket av biblioteket” säger mannen i den andra änden. 17…

2007 / Forskning / Utbildning

Gräsklippning med häst

Plötsligt hörs ett frustande och ljudet av hovar slår mellan husväggarna. Det är de nordsvenska brukshästarna Hägg och Ejmer, med hästskötare Anders Finnstedt på släp, som…

2012 / Forskning / Utbildning

Fest i dagarna två när Mittuniversitetet invigdes den 10–11 februari 2005

Den 10 februari hölls den officiella och ceremoniella invigningen av Mittuniversitetet i Härnösands domkyrka. Till de speciellt inbjudna 300 gästerna hörde studentkårerna vid Mittuniversitetet, professorer, företrädare…

2005 / Forskning / Utbildning

Riskbilden – ForskarFredags massexperiment

Vilka platser, situationer och föremål uppfattar barn och ungdomar som mest riskfyllda? Det undersöktes i ForskarFredags massexperiment 2012; Riskbilden.        

2012 / Forskning / Utbildning

Campus Östersund får magsjuka!

Men vad är det som händer? En efter en drabbas vi på Campus Östersund av magsjuka. Och snart visar det sig att hela stan har drabbats.…

2010 / Forskning / Utbildning

Personliga minnen

Anders Edholm på OS i Vancouver

– Det är en fantastisk saga som jag aldrig hade kunnat drömma om när jag startade skidhögskolan. Anders Edholm var på plats vid OS i Vancouver…

2010 / Forskning / Utbildning

Taket blåser av Campus Östersund

Klockan 07.02 den 11 april ringer Thomas Fuchs telefon. Han står hemma i badrummet.  ”Nu blåser taket av biblioteket” säger mannen i den andra änden. 17…

2007 / Forskning / Utbildning

Gräsklippning med häst

Plötsligt hörs ett frustande och ljudet av hovar slår mellan husväggarna. Det är de nordsvenska brukshästarna Hägg och Ejmer, med hästskötare Anders Finnstedt på släp, som…

2012 / Forskning / Utbildning

En tjugoårig relation med Mittuniversitetet

Det började 1991 då jag med fjärilar i magen klev in på Vesthagen som student på dåvarande Högskolan i Sundsvall. Jag skulle bli informatör. Efter tre…

Framtiden / Forskning / Utbildning

10 år på sju minuter

I filmen summeras en del av allt det som hänt under tio år som universitet. Magdalena Forsberg, skidskytt och hedersdoktor inleder med sin hälsning då universitetsresan…

2015 / Forskning / Utbildning