Mittuniversitetet undertecknar Magna Charta
2013

Mittuniversitetet undertecknar Magna Charta

När Mats Tinnsten åkte ner till Italien för att underteckna Magna Charta var det en viktig markering – som visar att Mittuniversitetet alltid kommer att verka för att främja den fria forskningen.

Mats Tinnsten, prorektor vid Mittuniversitetet, åkte till Bologna i september 2013 för att skriva under Magna Charta för Mittuniversitetets räkning. Underskriften gjordes i samband med en högtidlig ceremoni – där bland annat författaren och professorn Umberto Eco var inbjuden som talare.

Magna Charta är de europeiska universitetens rättighetsförklaring. Den handlar bland annat om att frihet i forskning och utbildning är universitetens grundläggande livsprincip och att verksamheten måste vara moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar. Avtalet inrättades 1988, när universitetet i Bologna firade 900 år.

– Vi jobbar naturligtvis redan på det sättet, men genom att skriva under Magna Charta visade vi offentligt att vi står bakom rättighetsförklaringen. Det kändes som en viktig markering, berättar Mats Tinnsten.

Utbildning