Miun Alumni startas upp
2012

Miun Alumni startas upp

Mittuniversitetet har mycket att vinna på en god kontakt med tidigare studenter. Därför startades Miun Alumni för ett par år sedan – ett socialt och professionellt nätverk för alla som har läst här.

Miun Alumni finns till både för universitetets och studenternas skull. Vi vill gärna hålla kontakten med tidigare studenter för att kunna bjuda in dem som mentorer, gästföreläsare eller bollplank kring en viss utbildning. För studenternas del hoppas vi att nätverket gör steget tillbaka till Mittuniversitetet kortare, om de till exempel funderar på att vidareutbilda sig.

– Just nu jobbar vi också med ett system som ska göra det lätt för medlemmarna i nätverket att få till sig den senaste forskningen inom deras eget ämnesområde, berättar alumnikoordinator Joakim Samuelsson.

Idag har Miun Alumni omkring 700 medlemmar och hoppas på att snart bli många fler. Registreringen till nätverket kommer att förenklas och integreras med Studentportalen under 2015. Studenterna kommer då att få frågan om de vill gå med i nätverket i samband med att de avslutar sina studier.

Studentliv / Utbildning