Navigationsskolan startar 1842
1842

Navigationsskolan startar 1842

Samma år som lärarseminariet, 1842, startade även en navigationsskola i Härnösand. Den lades ner så sent som 1992.

Undervisningen var uppdelad i två avdelningar, den ena ledde till skepparexamen och den andra till styrmansexamen. Första läsåret utbildades 21 elever. Riksdagen beslutade 1985 att lägga ner sjöbefälsutbildningen i Härnösand och den sista nautiska utbildningen i Härnösand gavs 1992.

Utbildning