Innan vi blev universitet

Vår historia beskrivs med milstolpar och artiklar uppdelade i teman. Scrolla ner eller använd navigationen till vänster för att utforska!

Milstolpar

 • Lärarutbildning och nautisk utbildning startar i Härnösand. Trägravyr visar till vänster i bild den första folkskolan där även seminariet och navigationsutbildningen höll till.

  Lärarutbildning och nautisk utbildning startar i Härnösand. Trägravyr visar till vänster i bild den första folkskolan där även seminariet och navigationsutbildningen höll till.

 • Sjuksköterskeutbildningen börjar i Östersund. Bilden är dock tagen 50 år senare.

  Sjuksköterskeutbildningen börjar i Östersund. Bilden är dock tagen 50 år senare.

 • Socialhögskolan startar i lånade lokaler. Några år senare tas ett symboliskt spadtag för att bygga nya högskolebyggnader på Rådhusgatan i Östersund.

  Socialhögskolan startar i lånade lokaler. Några år senare tas ett symboliskt spadtag för att bygga nya högskolebyggnader på Rådhusgatan i Östersund.

 • Genom högskolereformen 1977 blev Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund till.

  Genom högskolereformen 1977 blev Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund till.

 • De båda högskolorna slås ihop och bildar Mitthögskolan med ambition att bli universitet. Bild från en glad styrelse med Torbjörn Fälldin i spetsen.

  De båda högskolorna slås ihop och bildar Mitthögskolan med ambition att bli universitet. Bild från en glad styrelse med Torbjörn Fälldin i spetsen.

 • Vårdhögskolorna i Sundsvall/Örnsköldsvik och Östersund går till Mitthögskolan. Det hålls en ”förlovnings”-fest med nyckelöverräckning.

  Vårdhögskolorna i Sundsvall/Örnsköldsvik och Östersund går till Mitthögskolan. Det hålls en ”förlovnings”-fest med nyckelöverräckning.

 • I Åkroken invigs nya högskolelokaler. Åkroken är Sundsvalls äldsta stadsdel och ursprungliga centrum.

  I Åkroken invigs nya högskolelokaler. Åkroken är Sundsvalls äldsta stadsdel och ursprungliga centrum.

 • Högskolan expanderar till Bispgården där man kan studera bland annat skogshushållning. En av få högskoleplatser man fick ta med både häst och hund.

  Högskolan expanderar till Bispgården där man kan studera bland annat skogshushållning. En av få högskoleplatser man fick ta med både häst och hund.

 • Den första ansökan om att få universitetsstatus avslås men arbetet fortsätter.

  Den första ansökan om att få universitetsstatus avslås men arbetet fortsätter.

 • Mitthögskolan får campus i Örnsköldsvik. Campuset upphörde 2007 men det bedrivs fortfarande verksamhet kopplad till universitetet.

  Mitthögskolan får campus i Örnsköldsvik. Campuset upphörde 2007 men det bedrivs fortfarande verksamhet kopplad till universitetet.

 • Sambiblioteket invigs i Härnösand. Ett unikt samarbete mellan länsbiblioteket, kommunen och högskolan.

  Sambiblioteket invigs i Härnösand. Ett unikt samarbete mellan länsbiblioteket, kommunen och högskolan.

 • Kommer Mitthögskolan halvvägs mot universitetsstatus när vi får rätt att bedriva forskarutbildning och examinera doktorer inom naturvetenskap.

  Kommer Mitthögskolan halvvägs mot universitetsstatus när vi får rätt att bedriva forskarutbildning och examinera doktorer inom naturvetenskap.

 • Campus Östersund invigs med en statsminister och Beachvolley.

  Campus Östersund invigs med en statsminister och Beachvolley.

 • Mitthögskolan fick generella magisterrättigheter och rätt att utfärda civilingenjörsexamen.

  Mitthögskolan fick generella magisterrättigheter och rätt att utfärda civilingenjörsexamen.

 • Efter tredje försöket fick Mitthögskolan tummen upp för att bli Mittuniversitetet från 2005. Det glada beskedet användes genast i marknadsföringen.

  Efter tredje försöket fick Mitthögskolan tummen upp för att bli Mittuniversitetet från 2005. Det glada beskedet användes genast i marknadsföringen.

Utbildning

Uppgångar och nedgångar i antalet sökande, nytt betygssystem, ett populärt sommaruniversitet och många spännande tillskott bland kurser och program. Det har hänt en hel del inom våra utbildningar.


Läs mer

Tredje gången gillt!

Runt sekelskiftet gjorde Mitthögskolan viktiga satsningar på ytterligare professorer, doktorander och forskarutbildning. Arbetet med den tredje universitetsansökan fokuserade i huvudsak på det humanvetenskapliga huvudområdet. Ansökan fick…

2003 / Forskning / Utbildning

Generell magisterrättighet och civilingenjörsexamen

Högskoleverket beviljade 2003 såväl Mitthögskolans ansökan om generell rätt att utfärda magisterexamen som ansökan om rätt att utfärda civilingenjörsexamen.  

2003 / Utbildning

Avslag på universitetsansökan

Målet för Mitthögskolan var redan vid bildandet att nå universitetsstatus. Under 1997 överlämnades en första universitetsansökan till regeringen med begäran att förutsättningarna att bli universitet vid…

1998 / Utbildning

Mitthögskolan tog över Norra skogsinstitutet i Bispgården

Mitthögskolan tog 1997 över den skogsteknikerutbildning som funnits vid Norra skogsinstitutet i Bispgården sedan slutet av 1800-talet med SLU som huvudman.

1997 / Utbildning

Arbetsenheten i Örnsköldsvik får status som campus

Under åren 1999–2007 hade Örnsköldsvik status som campus och Mitthögskolan beskrevs som ett lärosäte med fyra campusorter. Utöver vårdhögskolans verksamhet hade en arbetsenhet i Örnsköldsvik funnits…

1999 / Utbildning / Våra campus

Vårdhögskolorna blev en del av Mitthögskolan

Integrationsprocessen mellan Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund handlade egentligen inte bara om de två högskolorna utan även om de båda länens vårdhögskolor.    

1995 / Utbildning

Mitthögskolan basen för ett nytt universitet

Diskussionerna om ett fördjupat samarbete mellan Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund tog fart under hösten 1990 och högskolestyrelserna liksom de båda landshövdingarna involverades.  …

1993 / Utbildning

Högskolan i Östersund och Högskolan Sundsvall/Härnösand bildades

Genom högskolereformen 1977 tillkom såväl Högskolan i Sundsvall/Härnösand som Högskolan i Östersund och ytterligare tio nya högskolor runt om i landet.  Reformen hade förberetts av 1968…

1977 / Utbildning

Socialhögskolestudenter ett nytt inslag i Östersunds stadsbild

Statsmakterna beslutade 1970 att socionomutbildningen i Sverige skulle byggas ut. I maj året därpå beslutade man att en ny socialhögskola skulle förläggas till Östersund och att…

1971 / Utbildning

Sjuksköterskeutbildningen i Östersund 110 år

I september 1905 beslutade landstinget att starta en kurs för utbildning av sjuksköterskor i Östersund. Frågan hade förts på tal tio år tidigare men utbildningen kunde…

1905 / Utbildning

Första sjuksköterskeeleven i Härnösand/Sundsvall antogs

Sjuksköterskeutbildningen i Landstinget Västernorrland hade en blygsam start. Landstinget beslutade 1894 att anta en sjuksköterskeelev vid Härnösands lasarett varje halvår från 1894. De fick då genomgå…

1894 / Människorna / Utbildning

Lärarutbildning startar 1842

Härnösand och Mittuniversitetet har ett arv inom utbildning så långt tillbaka som 1842. Vid starten av lärarutbildningen var den ett år men utökades till tre fem…

1842 / Utbildning

Navigationsskolan startar 1842

Samma år som lärarseminariet, 1842, startade även en navigationsskola i Härnösand. Den lades ner så sent som 1992.

1842 / Utbildning

Bakande folkskollärare fick varning

Lärarlönerna verkade vara ett hett tema även för drygt 150 år sedan. En företagsam lärare fick en reprimand för att han vid sidan av läraryrket bakade…

1849 / Människorna / Utbildning

Forskning

Tillsammans med utbildning är forskningen ryggraden i vår verksamhet. Under åren som universitet har flera av våra forskningsresultat gett eko världen över. Dessutom har vi deltagit i Sveriges hittills största forskningsprojekt.


Läs mer

Tredje gången gillt!

Runt sekelskiftet gjorde Mitthögskolan viktiga satsningar på ytterligare professorer, doktorander och forskarutbildning. Arbetet med den tredje universitetsansökan fokuserade i huvudsak på det humanvetenskapliga huvudområdet. Ansökan fick…

2003 / Forskning / Utbildning

Naturvetenskapligt vetenskapsområde – halvvägs mot universitetsstatus

En kompletterande universitetsansökan överlämnades till regeringen i december 1999. De förslag till åtgärder som Högskoleverkets bedömargrupp lämnat två år tidigare hade då åtgärdats.

2001 / Forskning

ETOUR grundas – med rekordstort stöd

1997 får Mitthögskolan Skandinaviens första turismforskningsinstitut, ETOUR. Här bedrivs utåtriktad forskning på hög nivå – som kommer till nytta för både samhälle och turistnäringens intressenter.

1997 / Forskning

FSCN startas av Myat Htun

Skog, skog, skog. I Mittuniversitetets region finns massor av skog. Därför är det logiskt att navet i skogsindustriell forskning, FSCN, ligger just här. Forskningscentret grundades 1999.

1999 / Forskning / Människorna

Människorna

Hur kände vår rektor inför sitt nya jobb? Varför valde Anna Ottosson att plugga samtidigt som hon satsade på skidåkningen? Vem var hedersdoktorn som lämnade tillbaka sin hatt? Vi lyfter några av alla viktiga människor som har skrivit vår historia.


Läs mer

Första sjuksköterskeeleven i Härnösand/Sundsvall antogs

Sjuksköterskeutbildningen i Landstinget Västernorrland hade en blygsam start. Landstinget beslutade 1894 att anta en sjuksköterskeelev vid Härnösands lasarett varje halvår från 1894. De fick då genomgå…

1894 / Människorna / Utbildning

FSCN startas av Myat Htun

Skog, skog, skog. I Mittuniversitetets region finns massor av skog. Därför är det logiskt att navet i skogsindustriell forskning, FSCN, ligger just här. Forskningscentret grundades 1999.

1999 / Forskning / Människorna

Bakande folkskollärare fick varning

Lärarlönerna verkade vara ett hett tema även för drygt 150 år sedan. En företagsam lärare fick en reprimand för att han vid sidan av läraryrket bakade…

1849 / Människorna / Utbildning

Våra campus

Det är på våra campus som Mittuniversitetets egen kultur har vuxit fram. Här samlas en färgstark blandning av inhemska och internationella studenter, lärare, besökare – och en och annan häst! Utbildningar har flyttats, hus har byggts om och ett tak har blåst av…


Läs mer

Ett samlat campus i Östersunds invigs

Högskolelokalerna på Rådhusgatan i Östersund var för små redan på 1980-talet och ledde till ett antal kompletterande förhyrningar i stan och på Frösön. Anställda och studenter…

2002 / Våra campus

Sambiblioteket i Härnösand invigs

1999 / Våra campus

Åkroken invigs och prisas

När Högskolan i Sundsvall/Härnösand etablerades 1977 fanns ingen samlad lokallösning för Sundsvall. Under tjugo år bedrevs verksamheten i mer eller mindre tillfälliga lokaler i huvudsak på…

1997 / Våra campus

Arbetsenheten i Örnsköldsvik får status som campus

Under åren 1999–2007 hade Örnsköldsvik status som campus och Mitthögskolan beskrevs som ett lärosäte med fyra campusorter. Utöver vårdhögskolans verksamhet hade en arbetsenhet i Örnsköldsvik funnits…

1999 / Utbildning / Våra campus

Härnösand växer så det knakar

En av Campus Härnösands mest expansiva perioder är mellan 1985 och 1990. Både ingenjörsutbildningarna och utbildningarna inom humaniora utvecklas och behovet av nya lokaler är stort.…

1985 / Våra campus

Födelsen av högskolan i Sundsvall

– Det började med en trälåda kontorsmaterial. Tidigare kemiingenjör Göte Högbom minns tydligt startskottet för högskolan i Sundsvall. 1971 började Göte Högbom som kemiingenjör på högskoleutbildningen i…

1971 / Våra campus

Intensiv debatt när Mitthögskolan växer

Debatten i dagstidningarna är het. Ska Mitthögskolan flytta till Frösö strand eller stanna kvar i stan? ”Högskolans nya militära ansikte” är en av rubrikerna i Länstidningen.

1997 / Våra campus