Universitetsbibliotekets två miljoner utlån
2015

Universitetsbibliotekets två miljoner utlån

Under sina första tio år har vårt universitetsbibliotek gjort 2 miljoner utlån. Sedan 2008 minskar de fysiska utlånen och andelen digitala medier som laddas ner ökar.

Siffran gäller utlån, inlån och omlån av fysiska böcker.

Utbildning